Każdy typowy projekt domu wymaga dostosowania do warunków wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Warunków Zabudowy. Takie dostosowanie nazywamy adaptacją projektu, a przeprowadza ją zespół projektowy składający się z architekta, konstruktora, instalatora sanitarnego i elektrycznego.

Proces adaptacji projektu gotowego można podzielić na dwie części: obowiązkową i dodatkową

Część obowiązkowa obejmuje dostosowanie projektu gotowego do działki, czyli do nośności gruntu, do stref obciążeń śniegiem i wiatrem, stref przemarzania gruntu oraz wysokości wód gruntowych. W ramach adaptacji sporządza się również projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych Przy adaptacji możemy również liczyć na pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji

Część dodatkowa adaptacji to dostosowanie wybranego projektu do indywidualnych inwestora. Najczęściej zmianie podlega wielkość i lokalizacja otworów okiennych i drzwiowych zmiana lokalizacji tarasu czy modyfikacja układu ścianek działowych.

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

Każdy projekt zagospodarowania terenu składający się z części opisowej i rysunkowej musi być sporządzony na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych i powinien określać:

 • usytuowanie i granice działki
 • trasę przyłączy mediów
 • sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • lokalizację istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
 • lokalizację wejścia i wjazdu na działkę oraz charakterystycznych elementów

Co zawiera projekt budowlany:

1. Projekt architektoniczny
 • opis techniczny
 • rzut fundamentów i kondygnacji użytkowych
 • rzut więźby dachowej i dachu
 • przekroje przez charakterystyczne miejsca budynku
 • widoki czterech kondygnacji
2. Projekt konstrukcyjny
 • opis techniczny
 • obliczenia statyczne
 • rysunki techniczne rozwiązań konstrukcyjnych
 • zestawienie stali
 • rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji
3. Projekt wewnętrznych instalacji wod kan co i gazowej
 • opis techniczny instalacji wod kan co gaz
 • wyniki obliczeń instalacyjnych
 • rysunki techniczne rozwiązań instalacyjnych
 • projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej
 • schemat ideowy instalacji elektrycznej
 • rysunki techniczne elementów instalacji
4. Projekt zagospodarowania terenu
 • usytuowanie i granice działki
 • trasę przyłączy mediów
 • sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • lokalizację istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
 • lokalizację wejścia i wjazdu na działkę oraz charakterystycznych elementów
5. Charakterystyka energetyczna

Aktualna charakterystyka energetyczna budynku z analizą porównawczą możliwości zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię

6. Zestawienie stolarki
 • zestawienie więźby dachowej
 • zestawienie materiałów budowlanych oferowane do projektów
 • informację BIOZ
 • kopie uprawnień projektantów i zaświadczenia o izbach

Zainteresowała Cię oferta?
Zadzwoń lub napisz!