Poznaj korzyści, dzięki którym warto
z nami współpracować:

Kompleksowość

Dysponujemy branżowcami, kupując projekt u nas, masz pewność, że będzie kompletny, zawierający architekturę, konstrukcje, instalacje sanitarne i elektryczne.

Gwarancja

Poznajesz cenę wybudowania zaprojektowanego domu! Dostosowujemy projekty pod względem wykonawczym i materiałowym – kupując nasz projekt, masz gwarancję, że da się go zbudować
w podanej cenie.

Czas

Średni czas potrzebny na powstanie projektu od fazy koncepcyjnej do złożenia pozwolenia na budowę to tylko 2 miesiące.

Formalności

Nie porzucamy projektu. Kupując projekt otrzymujesz w cenie nadzór autorski, czyli wsparcie techniczne na etapie budowy, wraz z wizytami na placu budowy.

Od A do Z

Nie porzucamy projektu. Kupując projekt otrzymujesz w cenie nadzór autorski, czyli wsparcie techniczne na etapie budowy, wraz z wizytami na placu budowy.